enligtpatrik.se


Bildkälla: Foto: Henrik Lindqvist/Google MapsHär är de farligaste korsningarna för cyklister i Stockholm
2015-04-26

Henrik Lindqvist har lyckats framställa en karta över stockholms cykelolyckor där de mest olycksdrabbade områdena tydligt syns. I metroartikeln berättas att "23 000 personer tvingas uppsöka vård på grund av cykelolyckor varje år" och "Antalet cyklister som passerar Stockholms innerstad under en dag är i år 57 000 enligt Stockholms stads beräkningar, det innebär en fördubbling sedan millenieskifttet."

En bra artikel som uppmärksammar det stora cykelproblemet, infrastrukturen.

LÄS MER: http://www.metro.se/stockholm/har-ar-de-farligaste-korsningarna-for-cyklister-i-stockholm/EVHodt!tGw0IJdpgxNog/enligt patrik slutar vi hr...