enligtpatrik.se


Bildkälla: Foto: Beatrice LundborgDN: Kraftig ökning av dödliga cykelolyckor
2015-04-27

DN skrev i början av april om en "Kraftig ökning av dödliga cykelolyckor". Antalet olyckor ökade under 2014 med 11% och antalet döda i trafiken fördubblades. "Cirka hälften av de dödade cyklisterna avled till följd av kollisioner med bilar." " En vanlig olyckstyp är korsningsolyckor. Näst kollisioner så är singelolyckor farligast. Det beror på den utsatthet som cyklister har i mötet med en hård omgivning".

"Slutsatsen av olycksstatistiken är att det är en stor fördel om olika trafikantslag separeras. Men också att cykelbanor måste hållas rena från löv, snö, grus och andra hinder som kan medföra en förhöjd risk för cyklisterna. Också körning i mörker betyder en förhöjd olycksrisk."

Artikeln är bra så långt men sedan spårar den ur och kritiserar cyklisterna för att för att bara 37% har hjälm. Det är alltså cyklisternas fel att de blir påkörda och att vägbanorna inte underhålls och de måste skydda sig från dessa "attacker" med hjälm?

Krister Spolander ger dock några rejäla tips på förbättringar:
• Det behövs en bilfri infrastruktur med säkra korsningspunkter med biltrafiken.
• Och bilhastigheten måste ned före de här korsningspunkterna.
• bredare cykelbanor med möjlighet att köra om
• Det ska gå att cykla fort
• Drift och underhåll är också en otroligt viktig faktor

"Han berättar att cykel inte finns med på vare sig det nationella eller regionala planeringsstadierna utan först som ett lokalt transportmedel. Det gör att den där riktigt stora satsningen på cykelbanor inte blir av."

LÄS MER: http://www.dn.se/nyheter/sverige/kraftig-okning-av-dodliga-cykelolyckor/enligt patrik slutar vi hr...